Vektorový frekvenčný menič Kinedrive V350

Hľadáte modernizáciu a inováciu priemyselných parkov? Potrebujete úsporu energie a nákladov pri jednoduchej výmene funkčných zariadení? Pre účinné firmy, ktoré sa uberajú cestou kompatibility a spoľahlivosti máme vektorový frekvenčný menič Kinedrive V350.

Menič zabezpečuje flexibilitu funkcií, rozmanitosť, úsporu energie do 70 %, optimálnu integráciu, modulárnu konštrukciu a energetickú účinnosť. Ponúka rozsah od jednoduchého využitia po zložité riadenie výrobných procesov vo veľkých továrňach.  Umožňuje využitie meniča Kinedrive V350 všade na svete. Vieme kvalitne realizovať servis, technickú podporu strediskami v strednej Európe. Meniče sú vybavené profesionálnym softvérom a množstvom funkcií, ktoré pracujú v najnáročnejších podmienkach priemyslu. Ovládajú sa jednoducho z panela, alebo na diaľku digitálne.

Frekvenčné meniče Kinedrive V350 sa využívajú pri chemickej výrobe, výrobe káblov, cestnom priemysle, polygrafie, obrábacie stroje, dopravníkové systémy, vzduchotechnika, čerpadlá, drevospracujúci priemysel, textilná výroba, komplikované regulácie, papierenský priemysel, ťažký a ľahký priemysel.  Na príkladoch vidieť, že frekvenčné meniče môžete využívať takmer pri všetkých druhoch priemyslu. Obsahujú množstvo funkcií ako PC Tools na programovanie z PC alebo notebooku,  ECO úsporný program energie, DC brzda na zabrzdenie a odbrzdenie elektromotora pri spomaľovaní, Turbo efekt na zvýšenie točivého momentu elektromotora, prevádzkové ochrany, DBL funkcia dynamického vyvažovania, MACRO aplikácie pre rýchle programovanie, rôzne digitálne výstupy a vstupy, časovače a počítadla. Vektorový frekvenčný menič Kinedrive V350 vo svojej cenovej relácii má množstvo moderných a kvalitných funkcií.

Pri objednávke a dodávaní meničov Vám pomôžu náš kvalifikovaní pracovníci z technickej podpory.  Dodanie výrobkov a tovarov je do 24 hodín.

Author: xberes

Share This Post On

Submit a Comment