Nacisté topili město v krvi a z domů zbyly trosky. Varšavské povstání prokázalo touhu Poláků po svobodě

Dvaadvacátého července 1944 vyšel v polském pohraničním městě Chełmu Červencový manifest, vydanýPolským výborem národního osvobození, přátelsky nakloněným Sovětskému svazu. Za zdroj moci prohlásil Zemskou národní radu. Den poté Rudá armáda osvobodila Lublin, kam se členové výboru přestěhovali, a proto se vžily termíny „lublinský výbor“ a „lublinští Poláci“ na rozdíl od „londýnských Poláků“, reprezentujících legální exilovou vládu, s níž SSSR v roce 1943 po odhalení katyňského masakru, za nějž nesl vinu, přerušil diplomatické styky a začal sázet na „lublinský výbor“.

Author: xberes

Share This Post On

Submit a Comment