Když rudý teror nahradil bílý. Před 100 lety padla Maďarská republika rad, která chtěla diktát proletariátu

Pokus o nastolení diktatury proletariátu v Maďarsku měl sice nadšené stoupence, ale také mnoho mocných nepřátel. V dubnu a květnu 1919 mladá Rudá armáda úspěšně odrazila rumunskou a československou intervenci, a dokonce přešla do protiofenzívy na severní, slovenské frontě. Pátého května 1919 vznikla v Aradu pod francouzskou patronací kontrarevoluční vláda hraběte Gyuly Károlyiho, jež později přesídlila do Segedína.

Author: xberes

Share This Post On

Submit a Comment