Má česká armáda smysl?

Pokud si budeme chtít odpovědět na takovou otázku, nevyhneme se rekapitulaci úlohy české, resp. československé branné moci v moderních dějinách, čili v období novodobé obnovy české státnosti, počínaje první světovou válkou.Zpět na zdroj článku

Author: xberes

Share This Post On

Submit a Comment