Přísedící u soudu: Těžký úkol pro nového ministra (ne)spravedlnosti

Již pár dnů máme novou vládu a i nového ministra spravedlnosti. Po různých neMalých personálních turbulencích se jím nakonec stal zkušený právník Jan Kněžínek. Nový ministr spravedlnosti chce úzce spolupracovat se všemi právnickými profesemi, aby výstupy jeho orgánu byly všeobecně akceptovatelné. Hodlá mj. pokračovat v elektronizaci naší justice a zaměřit se na přípravu nového občanského soudního řádu a též vylepšit řád trestní. To je jistě chvályhodné.

Author: xberes

Share This Post On

Submit a Comment